Information om IVO:s digitala överföringstjänst

IVO erbjuder en ny digital överföringstjänst, som ett led i att underlätta och effektivisera för kommuner och regioner och privata vårdgivare att inkomma med underlag som IVO begär.