Frågor och svar om den digitala överföringstjänsten och tillsynen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring den nya digitala överföringslösningen som hör till den fortsatta tillsynen av medicinsk vård och behandling på äldreboenden. Frågorna och svaren är uppdelade på: