Personer som behöver multidisciplinärt omhändertagande

Patienter och brukare är inte är nöjda med hur samordningen fungerar i den svenska vården och omsorgen i dag.