Riskbaserad tillsyn 2015

Den riskbaserade tillsynen 2015 utgår från de identifierade riskområdena i IVO:s riskanalys. Områden som prioriteras i riskanalysen berör särskilt grupperna funktionsnedsatta eller på annat sätt utsatta barn och vuxna samt vuxna med nedsatt beslutsförmåga

 

Verksamheter som innefattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst, till exempel inom äldreomsorgen, granskas ofta parallellt ur båda perspektiven för att IVO ska få en helhetsbild av kvaliteten i brukares och patienters vård och omsorg.

 

Tillsynsinsatser indelat per avdelning: 

I avdelning syd ingår följande län: Skåne, Kronobergs och Blekinge län.

 

I avdelning sydväst ingår följande län: Västra Götalands och Hallands län.

 

I avdelning sydöst ingår följande län: Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

 

I avdelning öst ingår följande län: Stockholms och Gotlands län.

 

I avdelning mitt ingår följande län: Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län.

 

I avdelning nord ingår följande län: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.