Patientgrupper som ges sämre förutsättningar för jämlik vård