Patientgrupper som ges sämre förutsättningar för jämlik vård

Projektet omfattar tillsyn av patientgrupper som ges sämre förutsättningar för jämlik vård i deras kontakt med primärvård och somatisk specialistsjukvård. I projektet ska under 2017 granskas om det finns någon skillnad i vård och behandling av kroppsliga besvär för personer med funktionsnedsättningar jämfört med personer utan funktionsnedsättning.

  

Projektet ska bidra till en ökad kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonalen vid de tillsynade verksamheterna genom att identifiera eventuella brister vid vårdens kontakter med personer med funktionsnedsättning. Dessa brister kan medföra att vården inte är jämlik.

 

IVO:s avdelning syd ansvarar för projektet.