Tillsyn SÄBO 2022

Med anledning av covid-19-pandemin genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2020 en särskild tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO).

IVO fortsätter tillsynsinsatsen under 2022 avseende samma målgrupp i landets alla kommuner för att kunna följa utvecklingen.

Inhämtning av uppgifter från sjuksköterskor

För att ta reda på om det finns förutsättningar att ge en patientsäker, god och säker vård för personer som bor på SÄBO skickar IVO under februari ut en enkätundersökning via nämnden i kommunen.

Enkäten har som målgrupp alla sjuksköterskor som i sin tjänst arbetar med hälso- och sjukvård för personer som bor på SÄBO. Enkäten ska besvaras senast den 15 mars.

Det kommer även att ställas ett antal frågor till nämnden på kommunen avseende patientsäkerhetsrisker.