Tillsyn SÄBO 2022

IVO följer upp tidigare tillsyn av medicinsk vård och behandling för äldre på särskilt boende (SÄBO).

IVO fortsätter tillsynsinsatsen under 2022 i landets alla kommuner för att kunna följa utvecklingen.

Inhämtning av uppgifter från sjuksköterskor

För att ta reda på om det finns förutsättningar att ge en patientsäker, god och säker vård för personer som bor på SÄBO hämtade IVO under februari 2022 in information via nämnderna i kommunerna.

Den enkät som IVO skickade ut hade som målgrupp alla sjuksköterskor som i sin tjänst arbetar med hälso- och sjukvård för personer som bor på SÄBO. IVO ställde även frågor till nämnderna på kommunerna avseende patientsäkerhetsrisker.