Nationell tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder på LSS-boenden för vuxna

En ung vuxen person som sitter i rullstol i hemmiljö och tittar ut genom ett fönster

IVO genomför under 2021 och 2022 en nationell tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar på LSS-boenden för vuxna.

Tvångs- och begränsningsåtgärder handlar om att vidta åtgärder mot den enskilda personens vilja. Omsorgen i gruppbostäder ska bygga på att den enskilda personen får sin rätt till självbestämmande och integritet tillgodosedd, goda levnadsvillkor och en trygg och säker boendemiljö. 

IVO genomför tillsyner i LSS-boenden för vuxna för att ta reda på hur vanligt det är med tvång- och begränsningsåtgärder. I tillsynen granskar IVO även om de boende utsätts för kränkande bemötande av medboende och personal.

Den boendeform som är aktuell är gruppbostäder som bedrivs enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Riskanalys för urval av LSS-boenden

Inledningsvis i tillsynen samlar IVO in uppgifter via enkäter från personal som arbetar i gruppbostäder, närstående och legala ställföreträdare till personer som bor på gruppbostäder.

Enkätsvaren tillsammans med tidigare uppgifter om boenden som på olika sätt kommit in till myndigheten kommer att ingå i IVO:s riskanalys. Riskanalysen ligger till grund för vilka gruppbostäder som väljs ut för den fortsatta tillsynen. 

Tillsynens effekt för de boende

Tillsynen ska bidra till att tvångsåtgärder och andra kränkningar samt begränsningsåtgärder som saknar stöd i lag upphör i landets LSS-boenden. Genom ökad kunskap i verksamheterna ska tillsynen bidra till att personer som bor i gruppbostäder ges goda levnadsvillkor och en trygg och säker boendemiljö.

Information om tillsynen publiceras löpande på denna sida.