Frekvenstillsyn

Regeringen har beslutat att samtliga verksamheter inom vissa områden ska tillsynas regelbundet, så kallad frekvenstillsyn.