Hur du fyller i en ansökan om ändring

Om du har konstaterat att du behöver ansöka om en ändring av ett tillstånd (till skillnad från ändringar som bara behöver anmälas) ska du fylla i en ansökansblankett. Ändringen medför en kostnad på 21 000 kronor.

IVO kan komma att begära kompletteringar utöver de uppgifter du lämnar i din ansökan.

Välj mellan våra blanketter eller vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten för ansökan behöver du i god tid vara anmäld IVO:s företrädarregister. Läs mer om detta på sidan för e-tjänsten. 

Fyll alltid i stycket Uppgifter om bolaget samt bifoga aktuellt registreringsbevis som visar att du har behörighet att skriva under ansökan.

Typ av ändring

Ny föreståndare

Det behövs ingen prövning för vikariat, semester eller sjukfrånvaro som understiger 6 månader. Sådana tillfälliga byten anmäler du till din regionala tillsynsavdelning. Observera att en verksamhet inte får bedrivas utan att en person som ansvarar för den finns på plats.

Om din ansökan endast gäller ändring av föreståndare – använd blanketten som gäller byte av föreståndare och fyll i samtliga avsnitt.

Ange diarienummer på det tillstånd ni vill ändra. 

Fyll i stycke 7 samt bifoga de intyg som gäller för den tilltänkta föreståndaren eller verksamhetsansvarige.

Gäller verksamheten personlig assistans?

Fyll i stycke 5 i blanketten som gäller personlig assistans.

Om du ska ansöka om fler ändringar än byte av föreståndare ska du använda ansökningsblanketten för nyansökan.

Ny målgrupp

Ange diarienummer på det tillstånd ni vill ändra. Fyll i stycke 6.

Ändring av antal platser/antal personer

Den här ändringen gäller de verksamheter som bedrivs i lokal.

Ange diarienummer på det tillstånd ni vill ändra. Besvara de frågor i stycke 6 som berörs av ändringen. Bifoga ritningar och uppgift om hur rummen ska användas.

Byte av lokal

Den här ändringen gäller de verksamheter som bedrivs i lokal.

Ange diarienummer på det tillstånd ni vill ändra. Fyll i stycke 5. Bifoga ritningar i enlighet med instruktionen i bilageförteckningen.

Annan ändring

Ange diarienummer på det tillstånd ni vill ändra.

Besvara de frågor som berörs av ändringen. Till exempel är en ändring av verksamhetstyp från HVB till Stödboende inte en ändringsansökan. IVO betraktar det som en helt ny ansökan om tillstånd.