Tillstånd för SoL-verksamheter

Här hittar du information om de olika typer av SoL-verksamheter som behöver tillstånd från IVO.

Ett tillstånd är knutet till ett unikt organisationsnummer. Exempel på en organisation är aktiebolag, handelsbolag, stiftelse och enskilda firma. Med begreppet "aktör" menar vi ägare och ledning för olika typer av associationsformer.  

Avgiften för en ny ansökan är 30 000 kr. En ändringsansökan kostar 21 ooo kr. 


Biståndsbedömt trygghetsboende

Enligt 7 kap. 1 § 2 SoL


Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning

Enligt 7 kap. 1 § 2 SoL


Hem för viss annan heldygnsvård ("korttidsboende")

Enligt 7 kap. 1 § 3  SoL


Hem för vård eller boende (HVB)

Enligt 7 kap. 1 § 1 SoL


Hemtjänst

Enligt 7 kap. 1 § 6 SoL


Stödboende 

Enligt 7 kap. 1 § 1 SoL


Särskild boendeform för äldre

Enligt 7 kap. 1 § 2 SoL


Verksamhet som ger konsulentstöd

Enligt 7 kap. 1 § 5 SoL


Öppenvård och dagverksamhet

Enligt 7 kap. 1 § 4 SoL