Till dig som har fått tillstånd

Det finns många krav i olika regelverk som du som tillståndsinnehavare har skyldighet att löpande hålla dig uppdaterad om och se till att din verksamhet följer.

Det är tillståndsinnehavarens skyldighet att löpande hålla sig uppdaterad om vilka krav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten såväl inom socialtjänstens område som inom andra områden. Det kan hända att det krävs tillstånd från andra myndigheter eller åtgärder, som till exempel bygglov eller brandskydd.

Om att göra ändringar i verksamheten som tillståndet avser

Ramarna för tillståndet framgår av tillståndsbeviset.

Observera att du behöver anmäla ändringar i kretsen för ägare och ledning till IVO. Vissa andra typer av ändringar måste du ansöka om innan du får genomföra dem.

Om IVO:s tillsyn
På dessa sidor hittar du mer information om IVO:s tillsyn av tillståndspliktig verksamhet.

Upplysningstjänst yrkesverksamma

Under sidorna för yrkesverksamma har vi samlat information som ska hjälpa dig som yrkesverksam att planera och utveckla din verksamhet.

Barn och ungdom

Om du har barn eller ungdomar placerade i din verksamhet finns det information för dem att ta del av här.

Här finns information om barnen och ungas rättigheter samt kontaktuppgifter för att nå IVO:s barn & ungdomslinje via telefon eller e-post. På webbplatsen hittar du också informationsmaterial inför en inspektion, på ett flertal språk.

Om brandskydd

I Plan- och bygglagen (PBL) och i förlängningen Boverkets byggregler (BBR) finns regler om en byggnads byggnadstekniska brandskydd. Brandskyddet ska alltid anpassas efter nya förutsättningar. Det är byggnadsnämnden i respektive kommun som avgör om en ändring är bygglovs- eller anmälningspliktig. Byggnadsnämnden är också tillsynsmyndighet enligt PBL.

Exempel på information hos andra myndigheter och webbplatser

Hos Socialstyrelsen hittar du föreskrifter för omsorg enligt SoL och LSS samt hälso- och sjukvård.

På verksamt.se samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.