Tillstånd för LSS-verksamheter

Här hittar du information om de olika typer av LSS-verksamheter som behöver tillstånd från IVO.

Ett tillstånd är knutet till ett unikt organisationsnummer. Exempel på en organisation är aktiebolag, handelsbolag, stiftelse och enskilda firma. Med begreppet "aktör" menar vi ägare och ledning för olika typer av associationsformer. 

Avgiften för en ny ansökan är 30 000 kr. En ändringsansökan kostar 21 ooo kr. 


Avlösarservice i hemmet

Enligt 9 § 5 LSS


Biträde av kontaktperson

Enligt 9 § 4 LSS


Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Enligt 9 § 8 LSS


Bostad med särskild service för vuxna

Enligt 9 § 9 LSS


Daglig verksamhet

Enligt 9 § 10 LSS


Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Enligt 9 § 7 LSS


Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Enligt 9 § 6 LSS


Ledsagarservice

Enligt 9 § 3 LSS


Personlig assistans

Enligt 9 § 2 LSS