Öppenvård/dagverksamhet

Verksamheten är vård för enskilda under begränsad del av dygnet. Den kan ges i en lokal, i den enskildes hem eller på annan plats. Verksamheten omfattar inte något boende.