Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS)

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet.