Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Det finns två former av bostad med särskild service för vuxna – gruppbostad och servicebostad.