Verksamhet med konsulentstöd till familjehem och jourhem som tar emot barn

Verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.