Om din ansökan och IVO:s prövning av tillstånd

För att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård eller boende (HVB) eller personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO.