Verksamhet för sprututbyte

Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. En region som vill starta sprutbytesverksamhet måste ansöka om tillstånd hos IVO. 

Sprututbytesverksamheterna arbetar även med att motivera de som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och att ta emot vård och behandling.

Läs mer här om hur regionen ska göra en årlig rapportering av sprututbytesverksamhet.

​Att bedriva sprututbytesverksamhet

En region som vill starta sprututbytesverksamhet ska ansöka om tillstånd hos IVO. Ansökan ska innehålla:

  • En redogörelse om hur behovet av avgiftning, vård, behandling samt eftervård av personer som missbrukar narkotika kommer att tillgodoses,
  • hur samarbetet mellan olika vård- och behandlingsformer ska gå till, och
  • vilka rutiner som kommer att användas för att om möjligt tillgodose behovet av informationsöverföring mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Information, provtagning och vaccination

Personer som deltar i sprututbytet ska få information om smittrisker och hur man skyddar sig mot smitta, om risker med narkotikamissbruket och erbjudande om samtalskontakt, avgiftning, vård, behandling samt eftervård och stöd. Det förutsätter därför att det finns ett etablerat samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt en väl fungerande vårdkedja för personer som missbrukar narkotika.

Det ska också finnas tillgång till barnmorska för missbrukande kvinnor som kan erbjuda graviditetstest och rådgivning om preventivmedel.

Besökarna ska erbjudas vaccinationer mot hepatit B enligt Socialstyrelsens rekommendationer och regelbundet erbjudas rådgivning och provtagning avseende hiv, hepatit B och hepatit C.