Vävnadsinrättningar

Tillstånd att bedriva vävnadsinrättning i Sverige ansöks hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och beviljas den som uppfyller gällande kvalitets- och säkerhetskrav. Tillståndet är tidsbegränsat.