Kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Om IVO beslutar det, tillämpas denna lag vid en sådan enhet vid ett sjukhus som är särskilt inriktad på vård för missbruk av beroendeframkallande medel.

En ansökan om att få tillämpa lagen om kontroll av berusningsmedel på en enhet som är inriktad på missbruk ska innehålla uppgifter om:

  • på vilket sjukhus och vid vilka enheter vårdgivaren till tillämpa lagen
  • inriktningen på enheterna där vårdgivaren vill tillämpa lagen
  • att ansökan avser slutenvård.

Ansökan skickas per e-post till registrator@ivo.se