Jag ska anmäla att vi bedriver verksamhet som inte behöver tillstånd

Länkarna nedan gäller för dig som ska anmäla en verksamhet som inte behöver tillstånd. För dessa verksamheter räcker det också med att du anmäler ändringar.