Jag har tillstånd (krav, ändringar och avveckling)