Om avgifter för ansökan

På den här sidan hittar du information om avgifterna för ansökan om tillstånd.

Sedan den 1 januari 2019 kostar varje ny ansökan 30 000 kronor. En ansökan om ändring av ett befintligt tillstånd kostar 21 000 kronor. 

Hur ska jag betala avgiften?

Du får all information du behöver ha när du också får en bekräftelse från oss på att vi har tagit emot din ansökan. Det är den person som du har angett som kontaktperson för ansökan som vi kommunicerar med i ärendet. Den personen får denna bekräftelse, liksom eventuellt kommande meddelanden från IVO.

I denna bekräftelse framgår all information om hur betalningen ska gå till, som bankgironummer och vilken referens som du ska ange vid betalningen.

Avgifterna är inte momsbelagda.

Varför kostar det pengar att ansöka om tillstånd?

Riksdagen har beslutat att alla nya ansökningar för SoL och LSS-verksamheter ska medföra en avgift, och det är regeringen som har beslutat om beloppen.

Riksdagen har bestämt att de enskilda aktörer som väljer att vara verksamma inom socialtjänsten ska stå för den kostnad det faktiskt innebär för myndigheten IVO att ta emot, handlägga och utreda ansökan om att bedriva tillståndspliktig verksamhet. IVO behåller dock inte själv pengarna. Summorna som betalas in till IVO kommer att övergå till staten.

Du kan läsa mer om bakgrunden till denna regeländring i propositionen ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden” (prop. 2017/18:158).

Det är IVO:s handläggning av ansökan – inte tillståndet – som kostar pengar

Det är inte är själva tillståndet som kostar pengar, utan det är handläggningen man betalar för. Om den som ansöker om tillstånd inte betalar in avgiften, påbörjar IVO inte handläggningen av ärendet. I stället fattar IVO ett beslut om att avvisa ansökan, vilket innebär att ärendet avslutas utan fortsatt handläggning.

Detta innebär också att du som ansöker och som har betalat in avgiften inte får avgiften återbetalad om du:

  • själv tar tillbaka din ansökan 
  • skulle få ett avslagsbeslut från IVO
  • skulle få ett avvisningsbeslut från IVO. IVO avvisar ansökningar om det till exempel saknas nödvändiga uppgifter i ärendet. Innan IVO fattar ett sådant avvisningsbeslut begär vi först in uppgifterna. Om uppgifterna inte kommer in förelägger IVO den som ansöker om att skicka in uppgifterna, tillsammans med informationen om att ansökan kan komma att avvisas. IVO kommunicerar normalt detta via e-post.