e-tjänst och företrädarregistret

Innan du kan använda e-tjänsten för ansökan om tillstånd behöver du vara anmäld IVO:s företrädarregister. Efter att du anmält dig eller en annan företrädare dit det tar det cirka fem arbetsdagar innan det går att använda e-tjänsten.

IVO:s företrädarregister är ett register över vilka personer som får företräda en aktör (exempelvis ett bolag eller en stiftelse) vid en tillståndsansökan. Det innebär att företrädarens personuppgifter behandlas i registret. 

Anmälan till IVO:s företrädarregister

Du anmäler en företrädare till registret genom att skicka in en fullmakt och ett aktuellt registreringsbevis till registrator@ivo.se.

Även firmatecknare behöver anmäla sig till registret, men då räcker det med att skicka ett aktuellt registreringsbevis till registrator@ivo.se.

Den som har fullmakt, det vill säga är anmäld som företrädare, behöver ha ett giltigt Bank-ID för att sedan kunna använda e-tjänsten för tillståndsprövning.

Vi bekräftar er anmälan till företrädarregistret per e-post när vi har registrerat företrädarna för bolaget. Om anmälan behöver kompletteras kommer IVO att begära in de saknade uppgifterna. Efter att IVO registrerat anmälan och bekräftat detta kan företrädarna använda e-tjänsten och för bolagets räkning ansöka om tillstånd för verksamheter enligt SoL och LSS.

Kompletteringar via e-post

Kompletteringar av ansökan ska skickas till IVO via e-post. I dagsläget är det inte möjligt att komplettera ansökan via e-tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan skickas till registrator@ivo.se.

Mer om fullmakten

Fullmakten ger de personer som anges rätt att företräda aktören i IVO:s e-tjänst för tillståndsansökan. Den som har fullmakt kommer att kunna skicka in ansökningar om nytt tillstånd eller ändring av ett tillstånd via e-tjänsten.

Fullmakten är giltig i tre år och kommer därefter tas bort från registret. Du kan när som helst själv återkalla din fullmakt, genom att skicka en e-post om detta till registrator@ivo.se.