Mer om lämplighetsprövningen

För den som vill få och behålla ett tillstånd från IVO för en SoL- eller LSS-verksamhet gäller regler om lämplighet. Dessa regler gäller för företaget och dess företrädare.