Det här granskar IVO i tillståndsprövningen

Här beskriver vi de steg vi har i vår handläggning när en ansökan om ett nytt tillstånd kommer in till oss.