Lex Sarah-anmälningar - antal per år

Under 2022 inkom 1 132 lex Sarah-anmälningarna till IVO. Det var en minskning med 59 anmälningar jämfört med år 2021. Antalet anmälningar under 2022 låg i linje med det historiska genomsnittet.

Antal lex Sarah-anmälningar per år

Antal registrerade anmälningarKälla: Inspektionen för vård och omsorg.

 

Sedan år 2015 har IVO mottagit nära 10 000 anmälningar enligt lex Sarah.

Senast uppdaterad 2023-06-07