Lex Maria-anmälningar - efter verksamhetsområde

De sex verksamhetsområden som hade flest anmälningar enligt lex Maria under 2022 stod tillsammans för nära 1 600 anmälningar under 2022. Närmare fyra av fem anmälningar gällde något av dessa verksamhetsområden.

Antal lex Maria-anmälningar per verksamhetsområde

Antal avslutade ärenden, år 2022Källa: Inspektionen för vård och omsorg.

 

Under 2022 gällde flest anmälningar kirurgi med 417 stycken, följt av primärvård utom hemsjukvård som hade 292 anmälningar.

Senast uppdaterad 2023-06-07