Ej verkställda beslut - per verksamhetsområde

Under 2022 var äldreomsorgen och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS de verksamhetsområden där flest ej verkställda beslut registrerades. Antalet ärenden steg kraftigt under 2020 men har fallit tillbaka efter det.

Antal ej verkställda beslut per verksamhetsområde

Antal registrerade ärenden per årNot: Under år 2020 ökade antalet registrerade anmälningar kraftigt till följd av coronapandemin.
Källa: Inspektionen för vård och omsorg.

 

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Trots detta fick nästan 6 000 personer vänta längre än tre månader under 2022 på att deras beviljade insats inom  äldreomsorgen skulle verkställas. Nästa lika många fick vänta mer än tre månader på insatser inom  omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

Senast uppdaterad 2023-06-07