Ej verkställda beslut - inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen gällde tre av fyra ärenden särskilt boende under år 2022. Även inom dagverksamhet och hemtjänst finns relativt många ärenden, men antalet har fallit tillbaka sedan toppen år 2020.

Antal ej verkställda beslut per år

Antal registrerade ärenden per årNot: Diagrammet visar de fem insatser som hade flest registrerade ärenden totalt från och med 2015. Under år 2020 ökade antalet registrerade anmälningar kraftigt till följd av coronapandemin.
Källa: Inspektionen för vård och omsorg.

 

Diagrammet ovan visar de fem insatser som historiskt haft flest registrerade ärenden. Sedan år 2015 står dessa för runt 98 procent av det totala antalet. Under 2020 ökade antalet ärenden markant till följd av coronapandemin men har sedan dess sjunkit tillbaka inom hemtjänsten och dagverksamhet.

Senast uppdaterad 2023-06-07