Logotyp IVO

Ma waxaad deggan tahay HVB, hoyga dhallinta 16-20 jirka ah, guryaha gaarka ee dhallinyarada ama qoysaska carruur qaabbila?

 

Ma og tahay xuquuqahaaga iyo waxa aad sameyneyso haddii aan lagaa qancin xuquuqahaag?

Khadka carruurta iyo dhallinyarada ee IVO - markaad dooneyso inaad wax dheeraad ka ogaato xuquuqahaaga ama aad sheegato in aysan wax waliba ahayn sidoodii.

Ma jiraa xiriir kale oo aad la leedahay xafiiska gargaarka bulshada, isbitaalka maskaxda ama goobaha kale ee caafimaadka? Kolkaas waxaad heleysaa warbixin ku qoran bogga kale, halkaan riix >