Warbixin dheeraad ah oo laga helo kuwo kale

Waxaad halkaan ka heleysaa meelo laga la xiriiro boggaga internet ee hay’adaha iyo ururada aad ka heli karto warbixino ku xiisagelin kara.