Vårdgivarregistret

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny eller ändrad hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. IVO ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård samt tandvård.