Information om HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

Den digitala tjänsten är en första teknisk lösning med begränsade uppgifter om HVB och stödboenden samt särskilda ungdomshem som finns hos IVO. Den utvecklas och förbättras i steg. Tjänsten ska vara fullt utvecklad april 2022 enligt ett regeringsuppdrag.