LARO Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Här kan du se vilka vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO).

Vårdgivare som erbjuder LARO 2022-03-02 (pdf, öppnas i nytt fönster).

IVO ansvarar för att ta emot anmälningar innehållande uppgifter från de vårdgivare som avser att erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Vårdgivarna har en skyldighet att anmäla uppgifter till IVO när de ska erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, om en uppgift i en tidigare gjord anmälan ska ändras och om en vårdgivare upphör med att erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

Denna skyldighet för vårdgivare följer av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:1) och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende; beslutade den 19 januari 2016.

Anmälan av Nyinrättad verksamhet

En vårdgivare som avser att erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg. 

Anmälan ska göras

  1. senast en månad innan verksamheten påbörjas, och
  2. på en därför avsedd blankett
  3. blanketten skickas via e-post till registerfragor@ivo.se eller via vanlig post till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Ändring av tidigare lämnade uppgifter

Om någon uppgift i en tidigare gjord anmälan ändras, ska vårdgivaren anmäla ändringen till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan ska göras

  1. inom en månad från det att förändringen gjordes, och
  2. på en därför avsedd blankett.
  3. Blanketten skickas via e-post till registerfragor@ivo.se eller via vanlig post till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Nedläggning av verksamhet

En vårdgivare som upphör med att erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska utan dröjsmål anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg via blanketten

Anmälan läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende.