Donations- och transplantationsregistret

Registret ska ge offentlighet om donations- och transplantationsverksamheten och dess omfattning. Registret inrättades med stöd av lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.

Anmälan av verksamhet görs enligt 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation.

För tillfället är det inte möjligt att komma åt registret.

Blanketter