Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL)

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL).