Vad har IVO sett 2020?

2021 mar 01

Rapporter

Coronapandemin har satt strålkastarljuset på redan kända brister och risker inom vård och omsorg och visat på allvarlighetsgraden i dessa. I rapporten Vad har IVO sett 2020? finns IVO:s viktigaste iakttagelser och slutsatser för 2020.