I väntan på vårdplats - Om patientsäkerhet på akutmottagningar

2018 mar 05

Rapporter

Nationell tillsyn inom hälso- och sjukvård.

Kollage av tre bilder, skylt akutmottagning, manlig vårdpersonal pratar med kvinnlig patient, två vårdpersonal tar hand om en kvinna som ligger i en säng med dropp.