Sammantagen bedömning av föreståndares kompetens enligt nya HVB-föreskrifter

2017 jul 06

Principiella beslut

Med tillämpning av nya HVB-föreskrifter godkänner IVO föreståndares kompetens baserat på en sammantagen bedömning av utbildning och erfarenhet.