Bedömning av tillräcklig kompetens för föreståndare vid HVB

2016 maj 04

Principiella beslut

IVO godkänner nya föreståndare för hem för vård eller boende (HVB), med sjuksköterskeutbildning, relevant erfarenhet samt personlig lämplighet, i två verksamheter för vuxna med psykisk ohälsa/-funktionsnedsättning/missbruk av beroendeframkallande medel.