Bedömning av föreståndares kompetens (9 § 9 och 9 § 10 LSS)

2014 jun 25

Principiella beslut

IVO har tidigare ansett att vissa högskoleutbildningar endast i begränsad omfattning kan anses vara relevanta. IVO har ansett vid viss brist i den formella kompetensen går det inte att ”läka” denna brist genom erfarenhet och lämplighet i övrigt.