IVO:s reflektionsmaterial – ett stöd i vårdens och omsorgens arbete med ökad samordning

2019 nov 27

Nyheter

""

IVO granskar just nu hur vårdens och omsorgens aktörer samordnar olika insatser för personer med komplexa behov. I tillsynen har aktörerna fått arbeta med ett webbaserat reflektionsmaterial som rör samordning. Materialet finns nu på IVO:s webbplats.