IVO:s bidrag till omställningen i vården

2019 dec 02

Nyheter

Johnér bildbyrå AB

I dagarna har IVO överlämnat en rapport till regeringen om hur en förstärkt tillsyn bäst kan bidra till omställningen till god och nära vård och omsorg.