Rapport till regeringen om tillsyn av tillgänglighet i vården

2021 jun 16

Nyheter

Ung kvinna sitter på stol i väntrumskorridor.

IVO har haft regeringens uppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet i vården och lämna förslag på hur tillsynen kan utvecklas. IVO föreslår bland annat befogenheter att besluta om sanktioner mot vårdens huvudmän vid allvarliga brister.