IVO har frågor till dig som jobbar på särskilt boende för äldre

2021 sep 13

Nyheter

IVO fortsätter att granska vård och behandling på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och vill nu samla in iakttagelser, erfarenheter och synpunkter från dig som jobbar inom äldreomsorgen.