Fördjupad tillsyn av socialtjänstinsatser i 58 kommuner

2021 apr 08

Nyheter

IVO granskar hur Sveriges samtliga kommuner under pandemin tillgodoser enskilda personers behov av socialtjänstinsatser. Nu sker en fördjupad tillsyn i 58 kommuner.