Utvecklade arbetssätt och metoder kan minska risken för förlossningsskador

2020 sep 02

Nyheter

Trots en trygg och säker vård med goda medicinska resultat drabbas ibland kvinnor av vårdskador i samband med förlossning. Det är skador som skulle kunna undvikas genom förändrade arbetssätt och metoder.