Tillsyn av vård och behandling på landets samtliga särskilda boenden för äldre

2020 maj 20

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inleder nu en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre.