Skydd mot smitta inom vård och omsorg

2020 apr 11

Nyheter

Myndigheternas gemensamma mål är att patienter, brukare och personal i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.